07 marras

Eero Tarastin toinen romaani ilmestynyt – kulttuuritapaus Jyväskylässä

Eero Tarastin toinen romaani Eurooppa/Ehkä on juuri ilmestynyt Jyväskylässä (Athanor 2016). Tätä ennen se painettiin ranskaksi Ranskassa, italiaksi Italiassa ja painetaan lähiaikoina englanniksi. Hänen romaaninsa Professori Amfortasin salaisuus, joka on scifin aineksia sisältävä postmodernistinen utopia, levisi käännöksinä eri puolille maailmaa ja sai erinomaisen vastaanoton. Lukijoita kiinnostaa Tarastin kyky kuvata ihmistä, kulttuuria ja yliopistoa monisäikeisesti ja hauskastikin.

Eurooppa/Ehkä on teemoiltaan ajankohtainen. Esitys Suomesta idän ja lännen ainesten sulatusuunina ja eurooppalaisen ja venäläisen perinteen uutta luovana kohtauspisteenä piirtyy keskustelujen, hienovaraisesti rakentuvien henkilökuvien ja etäistä menneisyyttä nykyaikaan sitovien tapahtumaketjujen avulla.

Maailmankuulu HYn musiikkitieteen professori Eero Tarasti tunnetaan johtavana semiootikkona, jonka toiminnan ansiosta semiotiikka on noussut tieteiden maailmanlaajuiseksi yhdistäjäksi. Tarastin teokset musiikista, kirjallisuudesta, kuvataiteista, kulttuurielämästä, filosofiasta ja eettisesti suuntautuneesta yhteiskunnan tutkimuksesta ovat levinneet kaikkialle maailmaan.

Eero Tarastin kehittelemä semiotiikka selvittelee ymmärtämistä, kommunikaatiota, luottamusta ja solidaarisuutta sekä niiden edellytyksiä. Se rakentaa siltoja maanosasta ja aikakaudesta toiseen, ja se syventää ihmisen mahdollisuutta lukea ja tulkita merkkikieltä, jolla maailma on kirjoitettu.

Tarasti on JYn dosentti, joka on ollut myös professorina JYssa. Hän on maan professoreista tehokkaimpia myös sikäli, että hän ja prof. Neittaanmäki ovat kumpikin tuottaneet Suomessa kaikkein eniten tohtoreita. [PS Olen julkaissut kansainvälisissä tieteellisissä kirjoissa artikkeleita Tarastin proosasta.]

Katriina Kajannes
kotimaisen kirjallisuuden dosentti, erikoistunut modernismiin ja nykykirjallisuuteen